Vålers ukjente krigshelt

 

LAGER VAALER

Hendelser og historier fra krigsårene i Våler, Hedmark

ERLING MAGNUS DJUPDRÆT: VÅLERS UKJENTE KRIGSHELT.

 

Erling Magnus Djupdræt. Foto i fra Våre Falne, Første Bok 1948.

Erling Magnus Djupdræt ble født av foreldrene Ole og Anna Høgvold (f. Fosseid) i Våler 16. februar 1921. Han var den tredje av etter hvert fire barn Ole og Anna skulle få.

 

Kort tid etter fødselen ble han satt bort til Enoch Djupdræt og hans hustru Marie i fra Bergen. Enoch var Anna’s halvbror, altså Erling Magnus’ onkel. Hvorfor Erling Magnus ble satt bort til sin onkel er ikke kjent, men det var ikke uvanlig på denne tiden.

 

Erling Magnus ble med sine steforeldre over til Bergen og Nesstun. Enoch var utdannet marineoffiser, men ansatt i jernbanen i hele sin aktive yrkesperiode. I Bergen ble han likevel mest kjent som en usedvanlig dyktig fotograf.

 

Om det var i Erling Magnus’ sine tanker at han skulle få en militær karriere vet man ikke, men han utførte førstegangstjenesten da tyskerne okkuperte Norge. Han deltok i felttoget i 1940 og reiste senere til Storbritannia hvor han i 1941 ble innrullert i Kompani Linge. Allerede samme år var han med i Operasjon Anklet, også kjent som det 2. Lofotraidet.

 

I september 1942 var Erling Magnus nok en gang på vei over til Norge på oppdrag. Sammen med Sverre Granlund (også fra Kompani Linge) og 10 britiske kommandosoldater, ledet av canadieren kaptein Graeme Black, skulle de sprenge kraftanlegget i Glomfjord på Helgelandskysten. Aksjonen gikk under kodenavnet «Operation Musketoon». I Norge er denne aksjonen oftest omtalt som Operasjon Muskedunder eller Glomfjord Raidet. Kraftanlegget forsynte tyskerne med strøm, blant annet til et større aluminiumsverk i området.

 

I fra den franske ubåten «Junon» ble de landsatt i Bjærangsfjorden den 15. september og brukte fem døgn over fjellet til Glomfjord.

 

Natt til 21. september i gangsatte de selve sabotasjeaksjonen, og selve operasjonen gikk etter planen. Rørgatene og generatorene ble ødelagt og kuttet umiddelbart strømforsyningen fra anlegget.

 

Det var først når de skulle komme seg opp på fjellet igjen, for å rømme over til Sverige, at problemene tårnet seg opp. Laget Erling Magnus var i, kom i kamp med tyskere ved en av arbeidshyttene. Her ble Erling Magnus rammet av ett dødelig bajonett stikk. Han ble brakt til Bodø sykehus av tyskerne, men døde av skadene den 24 september.

Ødelagt turbin etter aksjonen mot kraftanlegget i Glomfjord.

 

Bare fire av gruppens medlemmer kom seg over til Sverige. Sju ble overmannet av tyske soldater og sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen hvor de alle ble henrettet en måned senere.

 

Selv om åtte modige menn ofret sine liv i Glomfjord, så var aksjonen svært vellykket. Kraftanlegget ble så ødelagt at strømproduksjonen på stedet ikke kom i gang igjen før to år etter krigens slutt. Først i 1949 var anlegget i full drift igjen.

 

Operasjonen er skildret i boka «Musketoon: Commando Raid. Glomfjord, 1942» skrevet av Stephen Shofield, utgitt i 1964. Den norske bok versjonen «Operasjon Muskedunder : Glomfjord-raidet i 1942» kom året etter.

I 1962 ble det også utgitt en tegneserie i England som skildret denne aksjonen. Riktignok med en del kunstneriske friheter mot slutten som i denne versjonen var av mer lykkelig art.

 

Sabotasjeaksjonen hadde nesten helt gått i glemmeboka da NRK lagde en tre episoders drama dokumentar om hendelsen, som ble sendt på kanalen i 2018.

 

Glomfjord Raidet regnes i dag som en av de mest vellykkede aksjoner som britiske styrker gjorde på norsk jord under andre verdenskrig. Hadde det ikke vært for de to nordmennenes innsats, kunnskap og heltemot, ville aldri denne operasjonen vært mulig. I en av hovedrollene en ektefødt vålergutt.

 

Postmortem fikk han tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren, Deltagermedaljen med rosett, Haakon VIIs 70-årsmedalje og Distinguished Conduct Medal.

 

Hva passer vel bedre enn å slutte av med et sitat i fra nevnte boks forord. Ført i pennen av Major Sverre Blindheim: «Granlund har fått sin gate i hjembyen Bodø. Skulle vi ikke minnes Djupdræt også? Vi minnes jo ellers en nesten hvilken som helst fyrste med både minnestøtter og gatenavn i nær sagt hver by, mens glemselen ofte ville ha vært riktigere.»

 

På NRK kan du lese en lengre skidring av oppdraget. De tar der utgangspunkt i Erling Magnus' kompanjong Sverre Granlund og hans opplevelser.

 

Foto av den ødelagte turbinen er hentet i fra Statkraft sin skildring av sabotasjeoppdraget.

 

Helge Høgvold (født 10.7.1915, død 21.9.1942)

 

Eldre bror til Erling Magnus.

 

Jobbet på Grøset i Grue på starten av krigen.

 

Kom i klammeri med noen Hird-ungdom på Rudsmoen i Våler og ble arrestert 19. mai 1941. Ble sendt til Lillehammer, videre til Møllergata 19, før han våren 1942 ble sendt til Sachsenhausen.

 

Tilfeldighetene ville ha det slik til at Helge døde samme dag som Erling Magnus ble dødelig såret under Glomfjord Raidet.

 

Hans navn er å finne på minnebautaen over Våler’s falne i Våler.

 

Dette er en oppdatert versjon av artikkelen som først ble publisert på Våler Historielags hjemmesider i november 2015.

 

Oppdatert versjon publisert 26.6.2018.

© Ole Roger Korsmo 2013-18. E-mail: haslemoen@lagervaaler.no