Kampene ved Sorma

 

LAGER VAALER

Hendelser og historier fra krigsårene i Våler, Hedmark

Kampene ved Sorma

Da nyheten kom den 9. april 1940 at tyskerne hadde påbegynt okkupasjonen av Norge kom det nok som et sjokk på de aller fleste, selv om det i dagene i forveien hadde vært mange ting som hadde tydet på at noe slik var i emning. Engelskmennene hadde begynt å minelegge norskekysten og den tyske båten «Rio De Janeiro» hadde blitt senket utenfor sørlandskysten. Soldater som ble reddet sa at de var på vei til Bergen.

 

Allerede 11. april skulle vålersokningene få oppleve krigen på nært hold. Tyske bombefly med Elverum som mål brukte Glomma som navigasjon og flyene kom i noen hundre meters høyde over Våler. Drønnene, brannene og røyken fra bombingen kunne høres og ses milevis fra Elverum.

 

Nøyaktig en uke senere, den 18. april, passerte en tysk kolonne med om lag 300 mann Våler. Denne kolonnen hadde i dagene før vært i flere trefninger mot norske soldater lenger sør i Glåmdal og Solør distriktet.

Ved Sormbrua hadde det i dagene i forveien blitt bygd stillinger og sprengladninger gjort klare for å sprenge vei- og jernbanebrua over Sorma.

 

Rett før klokka 3 på ettermiddagen sendte Dagmar Isaksæter på Våler Telefonsentral en detaljert melding om den tyske kolonnen som passerte Våler til kaptein Gedde Knap. Knap var overkommanderende for de norske styrkene som lå klare ved Sorma.

Fenrik Jan Guettler hadde på forhånd planlagt et ildoverfall mot den tyske kolonnen noen hundre meter sør for Sorma.

 

Bruene ved Sorma ble da sprengt av brukarene, for å hindre den tyske fremrykningen.

 

Guettler lot den første delen av kolonnen passere stedet hvor hans menn lå klare til å skyte. Guettler kommanderte «ild» og det skapte kaos i den tyske kolonnen. Det tok ikke lang tid før de tyske offiserene hadde fått kontroll på situasjonen og etter en kort kamp, så trakk Guettler sine mannskaper tilbake til andre siden av Sorma.

I fra stillingene på nordsiden av Sorma holdt de norske soldatene unna for alle tyske forsøk på å komme seg over Sorma. Etter hvert trakk Knap de norske styrken tilbake og kom seg usett over Glomma.

 

Gårdene Sormbrua og Sormstua ble satt i brann.

 

Tyskerne med Oberst Fischer i spissen må oppgi planen om å komme seg videre til Elverum via Jømna og Heradsbygda. De må derfor ta omveien via Risberget og Sørskogbygda. I den britiske dokumentarfilmen «WWII Battlefront: The Atlantic Campaign» er det et kort klipp fra da kolonnen passerer Risberget dagen etter trefningen. Til alt overmål i farger.

 

Ingen norske soldater falt, men gårdbruker Per Rendalen ble skutt og drept da han i forsøket på å komme seg i sikkerhet forbi kampene på vei hjem i fra Elverum.

Sorma, april 1940: Fotograf ukjent.

 

 

På tysk side ble tre soldater drept og fem såret. De drepte tyske soldatene ble midlertidig gravlagt like ved drengestua på Lunda, før de ble flyttet videre til den tyske æreskirkegården i Elverum.

 

Kampene ved Sorma ble den første og siste i Våler under krigen, men dramatiske hendelser skulle man allikevel få oppleve utover i krigsårene.

 

Kilder: Andreas Hauge: «Kampene i Norge 1940, bind 2», 1995. Illustrasjonen «Guettlers ildoverfall» er også hentet fra denne boka.

Th. Gamst: «Haslemoen», 2001.«Våre Falne: 1939-1945, bind 3», 1951.

Skjermbilde fra dokumentaren «WWII Battlefront: The Atlantic Campaign», 2001.

 

Oppdatert 11.7.2016

© Ole Roger Korsmo 2013-18. E-mail: haslemoen@lagervaaler.no