Arbeidstjenesten

 

LAGER VAALER

Hendelser og historier fra krigsårene i Våler, Hedmark

Arbeidstjenesten og AT-leiren

AT-leiren i Spulsåsen var en av om lag 50 lignende leire som ble etablert i Norge under krigen. Arbeidstjenesten skulle erstatte verneplikten, som falt bort på grunn av krigshandlingene i Norge. I utgangspunktet skulle AT bedrive jord- og skogbruksarbeid, men var organisert etter militært mønster med befal og eksersis. Regjeringen Quisling og tyskerne hadde i tillegg andre baktanker med AT, men disse ble aldri iverksatt.

 

I 1941 ble 3. Hedmark sveit plassert i Våler. Kommunelokalet og idrettsplassen ble rekvirert. Her holdt de til helt til AT-leiren sto ferdig høsten 1943.

 

Leiren som ble bygget her var blant de aller mest moderne som ble satt opp på den tiden. Her var det satt opp en egen befalsmesse med kjøkken, kinosal, sykestue, badstu, mannskapsbrakker, lagerlokaler og ikke minst sanitæranlegg med vannklosett og dusjer. En større idrettsplass ble også påbegynt, men arbeidet med denne ble aldri ferdigstilt.

 

Arbeidstjenesten fikk et kortvarig opphold i den nyoppsatte leiren. Bare måneder senere ble sveiten overført til Ådalsbruk, da tyskerne startet byggingen av flyplassen.

Bildeslide:

Program for en av underholdningskveldene for de tyske soldatene i AT-Leiren.

Steinmuren etter befalsmessa.

Ovn i ruinene etter sykestua.

Litauiske soldater avbildet i AT-leiren etter krigens slutt (bilde tillatt brukt av Tor Oddvar Rivenes)

Medisin skrin fra AT-leiren.

 

I AT-leiren innkvarterte tyskerne de litauiske soldatene som kom til Våler. Her var også (det tyske) Røde Kors plassert. Vaktposter og mitraljøse stillinger ble opprettet rundt leiren.

 

Kinosalen ble brukt til forskjellig underholdning. I tillegg til å vise filmer, ble det også fremført kabareter og andre underholdningsinnslag for soldatene.

 

Etter krigen skulle Artilleriet opprette en militær leir i Våler. Menigen var at de skulle ta i bruk og utvide AT-leiren til dette. Haslemoen leir ble i stedet besluttet oppført i nærheten av Storskjæret av økonomiske grunner.

Dette førte til at AT-leiren ble stående ubrukt i flere år og både hærverk og forfall gjorde sitt. Deler av bygningsmassen ble solgt og flyttet. Noe endte opp som byggematriale til hus og hytter, badstuen endte opp i Østerdalen, to av mannskapsbrakkene ble flyttet. Den ene ble satt opp som en del av Haslemoen leir, mens den andre er nå plassert ved skytterbanen til Våler Skytterlag på Haslemoen og fungerer som klubbhus.

 

Sykestua ble gjort om til en leilighet tilknyttet Haslemoen leir. De siste som bodde her skal ha vært Alv Karterud og hans kone. Sykestua ble fraflyttet en gang rundt 1970 og på 80-tallet ble bygningen revet med dynamitt!. Bare steinmuren etter denne står igjen.

 

På midten av 80-tallet etablerte Våler Videregående Skole masseuttak midt i leir området. Nå er det bare steinmurene etter nevnte sykestue, befalsmessen og et større lager som står igjen. Teglsteinbygningen som inneholdt klosett og dusj forsvant for bare noen få år siden, i forbindelse med utvidelse av masseuttaket.

 

På grunn av anleggsvirksomheten er området vanskelig tilgjengelig, men planen er at uttaket skal stenges om kort tid.

 

Publisert 11.7.2016

© Ole Roger Korsmo 2013-18. E-mail: haslemoen@lagervaaler.no