Hjem

 

LAGER VAALER

Hendelser og historier fra krigsårene i Våler, Hedmark

 

Svært lite av hva som skjedde i Våler under krigen er det skrevet om i ettertid. Kampene ved Sorma og de viktigste flyktningerutene som gikk over her er nevnt og omtalt i flere bøker.

Tyskernes aktivitet i Våler og Haslemoen under krigen er stort sett bare nevnt i forbifarten. Forståelig nok, siden flyplassen aldri rakk å bli helt ferdig og heller ikke fullt operativ før kapitulasjonen var et faktum 8. mai 1945.

 

De russiske krigsfangene er det som folk flest fremdeles husker i fra krigen, selv om det var lite kjent hvor dårlige forholdene i fangeleiren egentlig var.

 

Med dette som utgangspunkt trodde ikke jeg at det var så mye å grave frem av krigshistorien her da jeg begynte å dokumentere krigsminner og intervjue tidsvitner i Våler sommeren 2013. Et arbeid som i ettertid har vist seg å være langt mer omfattende og ikke minst komplekst enn hva man hadde forespeilet seg.

Det viste seg ganske fort at det lå mer i historien enn hva som allerede var fortalt. Mitt håp er å få dokumentert små og store hendelser fra krigsårene i form av tekst og bilder.

 

For å få til det er jeg helt avhengig av at folk bidrar med det de vet eller har hørt Bilder er svært ønskelig, ikke bare fra krigsårene, men også etter. Tyskerne førte opp over 500 bygg og installasjoner i forbindelse med utbyggingen av flyplassen. Noe står enda og langt mer var bevart i flere tiår etter krigen. Ingenting er for lite. Det er bare å ta kontakt på HASLEMOEN@LAGERVAALER.NO

 

DENNE SIDEN ER UNDER UTVIKLING.

BESØK DEN GAMLE SIDEN FOR MER.

 

INNHOLDET DER ER UNDER REVIDERING OG VIL KOMME I EN OPPDATERT UTGAVE HER OM IKKE LENGE.

Bakgrunn

© Ole Roger Korsmo 2013-18. E-mail: haslemoen@lagervaaler.no